Agar Dosa-Dosa Diampuni, Bacalah Tasbih, Tahmid, dan Takbir!

bertasbh
Ilustrasi

Tak ada manusia yang bebas dari dosa. Oleh sebab itu, mintalah ampun pada Allah atas semua dosa yang kita perbuat. Rutinkan setelah melaksanakan shalat fardhu.

Ada fenomena yang cukup menarik di era Covid-19 ini. Para jamaah habis shalat berjamaah di masjid, begitu salam, sejenak kemudian berdiri dan meninggalkan masjid. Tidak ada wirid dan dzikir panjang. Bahkan, berdzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir pun tidak dilakukan. Padahal, dzikir dengan tasbih (subhanallah), tahmdi (Alhamdulillah) dan takbir (Allahu Akbar), punya keutamaan yang luar biasa. Adalah tidak ber-etika jika seseorang usai menunaikan shalat, langsung pergi. Mesti ada waktu sejenak untuk mengingat-Nya, sebelum melaksanakan aktivitas lanjutan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Adalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memberi kabar gembira kepada kita, bahwa usai shalat, kita dianjurkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing sebanyak 33 kali. Dinarasikan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, bersabda, “Barangsiapa bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing 33 kali, maka semuanya berjumlah 99.” Lalu, Beliau melanjutkan, “Dan ke-seratusnya mengucapkan: Laa ilaha illa Allahu wahdahu Laa syariika lahu, lahu al-mulku wa lahu alhamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir (Tiada sesembahan selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian, dan Dialah Dzat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu), maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan.” (HR. Imam Muslim, Abu Daud, an-Nasa’i, dan Ahmad)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here