Home Tag Umar bin Abdul Aziz

Berita Terkini: Umar bin Abdul Aziz

pemimpin

Tangisan Tulus Pemimpin Teladan

Suatu hari, Amirul Mu`minin, Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah sedang berpikir tentang urusan rakyatnya. Tiba-tiba, ia teringat tanggung jawab yang banyak yang wajib dia tunaikan...

Khalifah Umar dan Ibu Penjual Susu

Aslam bercerita, saat Khalifah Umar bin Khattab merasa capek blusukan di malam yang hening, beliau bersandar di sebuah tembok salah satu rumah penduduk untuk...

Khalifah dan Sepotong Pakaian

Kesederhanaan Umar bin Abdul Azis menyebabkan dirinya disetarakan dengan empat sahabat utama di sisi Rasulullah SAW. Begitu diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, Khalifah Umar bin...

Berita Terkini

Risalah